làm thế nào để kiểm tra giá cả xu hướng

3.1 sử dụng bổ sung \”bảo hiểm giá cả\”

Beijing giá là một bổ sung giám sát giá cả của jd, có thể giúp người dùng xem xu hướng giá cả lịch sử của hàng hóa. Người dùng chỉ cần nhấp vào biểu tượng bảo mật giá của sản phẩm này trên trang kinh doanh, để xem biểu đồ xu hướng giá cả của sản phẩm này. Ngoài ra, Beijing giá cũng có thể thiết lập lời nhắc nhở về sự thay đổi giá, cho phép người dùng không có bất kỳ giảm giá.

3. 2. xem giá cả qua chức năng \”bảo vệ giá cả\”

Jd \”giá bảo vệ\” là một dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng, người dùng mua hàng trong một thời gian nhất định của sự thay đổi giá cả, jd sẽ cung cấp bồi thường cho sự khác biệt. Với chức năng \”bảo vệ giá cả\”, người dùng có thể nhìn vào các biến động lịch sử của giá hàng hóa, và sau đó hiểu xu hướng của giá hàng hóa.

Xem lịch sử giá cả trên trang hàng hóa

Trong trang sản phẩm của jd, người dùng có thể xem lịch sử giá của hàng hoá và tìm hiểu xu hướng giá của hàng hoá. Trong trang sản phẩm, người dùng có thể chọn nhãn \”giá cả\” để xem lịch sử thay đổi giá của sản phẩm. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chọn \”lời nhắc nhở giá cả\”, thiết lập lời nhắc nhở về sự thay đổi giá cả, nắm bắt thời gian thay đổi giá hàng hóa.

Trong ngắn hạn, jd cung cấp một loạt các phương pháp để giúp người dùng xem xu hướng của giá hàng hóa, người dùng có thể chọn đúng theo nhu cầu của họ, nắm bắt sự thay đổi của giá hàng hóa.

Nhãn:\”

By awei